Uslovi Korišćenja

   Pravila i uslovi korišćenja web sajta FIRMA.co.rs se odnose na sve interne sadržaje kao što su tekstualni, vizuelni i baze podataka sa informacijama o kompanijama koji su objavljeni na FIRMA.co.rs. Svaki korisnik svojim pristupom na web portalu FIRMA.co.rs ili njegovim delovima, interakcijom bilo kog oblika se smatra da je korisnik upoznat i istovremenom saglasan sa svim pravilima i uslovima korišćenja FIRMA.co.rs web sajta.


 Vlasnička i autorska prava

   Web portal - Poslovni imenik - Privredni imenik - Poslovne strane - Direktorijum sajtova - Biznis katalog Srbije - Biznis katalog Firmi // FIRMA.co.rs je u vlasništvu internet kompanije Internet Agencija WS9 i istovremeno kompanija poseduje sva autorska prava na sadržaj i podatke na samom sajtu i svakom njegovom delu. Pod imenom sadržaj smatra se deo koji se odnosi na tekstualne, vizuelne grafičke elemente, video materijale, audio materijale, baze podataka javno dostupne o kompanijama, baze podataka u programerskom smislu, programerski kodovi na svim dostupnim nivoima. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela biznis kataloga Srbije, bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Autorska prava su povezana sa vlasnicima kompanija, koji su svoj listing prethodno platili, te povezanost omogućava da vlasnik kompanije dozovli korištenje usmenim putem svih sadržaja sa našeg sajta ka trećem licu (sadržaka koji se tiče njegove kompanije), tj. ukoliko sadržaj preuzima neka treća strana odnosno poslovni imenik druge kompanije. Istovremeno vlasništvo nad svim materijalima je i vlasništvo kompanije za koju je materijal kreiran pod prethodno navedenim uslovom. Tako da je sadržaj zavisno od komunikacije sa klijentom i njegovog usmenog odobrenja zadržan do tog momenta u vlasništvu FIRMA.co.rs portala. Grafički elementi su takođe podložni istoj vrsti politike vlasništva i naš portal zadržava pravo vlasništva sve dok vlasnik kompanije sam ne prihvati deljenje njegovog sadržaja u službi neke druge vrste oglašavanja.  


 Linkovi na druge web sajtove

   Biznis katalog Srbije - Portal FIRMA.co.rs sadrži linkove ka web stranicama izvan svakog listinga koji pripadaju vlasnicima kompnija i koji su dali svoju saglasnost da se isti postave na naš portal FIRMA.co.rs Sav sadržaj iznav FIRMA.co.rs portala naša kompanija ne snosi odgovornost.


 Ograničenje odgovornosti

   Sve vrste sadržaja portala FIRMA.co.rs posetioci koriste na sopstvenu odgovornost i internet kompanija Internet Agencija WS9 ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu korišćenjem sadržaja objavljenog na FIRMA.co.rs. FIRMA.co.rs se sastoji od sopstvenih autorskih sadržaja i sadržaja partnera.


 Zaštita privatnosti

   Internet Agencija WS9 maksimalno poštuje privatnost svih svojih posetilaca na posrtalu FIRMA.co.rs i neće prikupljati nikakve lične podatke bilo kakve vrste pri bilo kojoj vrsi interakcije na našem portalu.


 Žigovi i logotip

   Ime i logo FIRMA.co.rs su zaštićeni i ne mogu se reprodukovati ili koristiti bez pismene saglasnosti Internet Agencije WS9. Neovlašćeno korišćenje logotipa bez saglasnosti Internet Agencije WS9 predstavlja povredu prava na žig i podložno je krivičnom gonjenju i građansko pravnoj zaštiti.


 Kontakt

  Za sva pitanja, predloge i posebne zahteve molimo vas da nam se obratite na:


Internet Agencija WS9 - Koste Josipovića br. 3 11210 Beograd - E-mail: [email protected]Sajt: www.FIRMA.co.rs - Tel: +381 65 6600281


 Naknadne izmene uslova korišćenja

   Kompanija "Internet Agencija WS9" zadržava vlasničko pravo izmene pravila i uslova korišćenja u bilo kom momentu i neće biti odgovorna za moguće posledice proizašle iz takvih promena ka strani korisnika.

   Prikazivanjem ovog upozorenja na stranici Pravila i uslovi koršćenja smatraće se da je nosilac autorskih prava blagovremeno upoznao i upozorio sve korisnike internet prezentacije na postojanje svojih prava intelektualne svojine.

Sign In